danie z jednej patelni winiary

danie z jednej patelni winiary

Stwórca świata, największy spośród wszystkich bogów. Jeremiasz nauczył Bóg nie był w

Świątynia ale w sercu człowieka. On stworzył świat dla ludzi.

Bóg Mojżeszowi na górze mieszkał na pustyni Synaj, z którego przekazał

dół zasad etycznych dla swoich wybranych osób, Żydów. Z naukami Jezusa,

Bóg zdjął postawa gniewu i kary, aby stać się wszystko kochającego Boga

obiecujące życie wieczne dla jego ludzi, którzy nie grzech. 12 z Paulem była jedna wszystkim

potężne chrześcijańskiego Boga dla wszystkich ludzi. Augustynowi wszechświat był Chain-of

Przebywanie z ludźmi blisko szczytu i hierarchii w dół przez kobiety, dzieci,

i mniejsze zwierzęta. Znacznie wyżej człowiek siedział Boga, z Chain-of-being złożone

anioły i innych półbogów. Dla Tomasza z Akwinu, Bóg jest wszechobecny

duchowa forma bardziej niż człowiek jak jest. Jego istnienie było tak dostrzegalne

za pomocą rozumu, jak przez objawienie.

Widok Boga jako stwórcy wszechświata, który miał być rządzony przez ludzi, był

wzmacniany przez greckich filozofów, którzy po raz pierwszy poczętych idei, że

Wszechświat był uporządkowany jedności, i że człowiek nie miał możliwości, aby ją zrozumieć. Do

Sokrates, Platon i Arystoteles zamówiony i celowe wszechświat był oczywisty dla

stosowanych u ludzi. Wszystkie rośliny i zwierzęta były w naturalnej hierarchii z człowiekiem na szczycie.

Cesarstwo Rzymskie, Średniowieczny kościół i europejskich monarchów, kontynuowane i

rozszerzył się pomysł, że ludzie (bardziej poprawnie "man") był dozorca dla wszystkich

kreacja.

Dychotomia między nauką i Religii

Ten widok panowanie człowieka nad Ziemią panowała aż do czasu Bacon

i Kartezjusza, który miał niewiele szacunku dla świata niż człowiek, ale dzieli człowieka

Życie w dwóch światach, fizyczne i duchowe konserwacja dźwignic. Oni nie kwestionuje

Artykuł napisany przez: